SAJPNING

Med sajpning menas att man skär lameller i däcket som förbättrar greppet.
Detta är ett mycket populärt tillvägagångssätt i Norge och USA. Vi har möjlighet att med egen maskin bearbeta allt från personbilsdäck till större industridäck.

En roterande kniv skär lamellerna
i däckets slitbana.

Efter en tids användning
blir lamellerna synliga.